شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
انتصاب مدير مهندسي و ساختمان شركت نفت و گاز پارس

انتصاب مدير مهندسي و ساختمان شركت  نفت و گاز پارس
با حكم موسي سوري ؛ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ، محمدرضا اشرفي به عنوان مدير مهندسي و ساختمان شركت نفت و گاز پارس منصوب شد.

متن حكم به اين شرح است:
جناب آقاي مهندس محمد‌رضا اشرفي نظر به دانش ، تخصص و تجارب و سوابق ارزشمند جناب‌عالي، به موجب اين حكم به عنوان مدير مهندسي و ساختمان شركت نفت و گاز پارس منصوب مي‌شويد.
با توجه به اهميت و نقش راهبردي توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي در زنجيره توليد و تامين انرژي ملي و زنجيره ارزش نفت و گاز كشور و ضرورت تحقق هر چه سريعتر اهداف و منافع ملي در اين ميدان و با توجه به بخشنامه وزارتي شماره358212 مورخ16/8/91 و تشكيل ستاد ويژه راه اندازي طرح‌هاي مهر ماندگار، ضروري است با بسيج منابع انساني شايسته و توانمند، مديريت اثربخش امكانات و سرمايه‌هاي سازماني، توسعه مهارت‌هاي كار تيمي و پروژه ‌محور، تمامي توان و مساعي خود و كاركنان‌ شايسته مهندسي و ساختمان شركت را با به كارگيري مديريت علمي و راهبردي پروژه، در راستاي پشتيباني فني ، مهندسي و تسهيل و تسريع ويژه در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه و توليد ميدان مشترك پارس جنوبي بويژه فازهاي در آستانه راه‌اندازي‌، در چارچوب برنامه زمان‌بندي، بودجه مصوب، رعايت مشخصات فني، استانداردهاي كيفيت، بهداشت، ايمني، محيط‌زيست و پدافند‌غيرعامل ( مطابق قراردادها و استاندارد‌ها ) به كار گيريد.

با توجه به رهنمودهاي مورخ 25/8/91 مقام عالي وزارت در بازديد از پروژه‌ها در خصوص تسريع ويژه در اجراي طرح‌هاي پارس جنوبي و ضمن تاكيد بر ضرورت و الزام حضور مستمر مديران و مسئولان واحدهاي فني، مهندسي و اجرايي پروژه در بخش‌هاي‌ كارفرما ، پيمانكار ومشاور در مناطق عملياتي،موارد ذيل مي‌بايد در كانون توجه و سرلوحه تصميمات و اقدامات مديريت مهندسي وساختمان قرار گيرد:

1- همكاري و تعامل سازنده با ذي‌نفعان كليدي طرح‌هاي توسعه بويژه هماهنگي و همكاري مستمر با مجريان طرح‌ها وتمركز هوشمندانه و متعهدانه بر فرآيند‌ها وفعاليت‌هاي فني و مهندسي، برنامه‌ريزي و اجراي بهينه پروژه‌ها،حمايت، هدايت و نظارت عاليه و راهبردي بر عملكرد مشاوران، سازندگان و پيمانكاران اجرايي، بويژه درحوزه امور فني و مهندسي كليه پروژه ها و طرح هاي توسعه.

3- آسيب شناسي دوره‌اي پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه، ارايه تحليل‌هاي آماري و مقايسه‌اي جامع و يكپارچه ازآخرين وضعيت و ميزان پيشرفت‌ها و تنگناهاي پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه به همراه ارايه راهكارهاي فني – مديريتي براي تسهيل و تسريع در روند اجراي فعاليت‌ها و بهبود عملكرد، شناسايي و تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها و ارزيابي عوامل داخلي و خارجي اثر گذار بر طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت بويژه تحليل استراتژيك وپيشگيرانه ريسك‌هاي پروژه‌ها وبرنامه‌ريزي براي ارتقاي گستره دانش‌، فرهنگ و بلوغ مديريت پروژه و تعالي سازماني شركت.

4- تدوين متون نهايي طرح توسعه مادر(MDP) و مدارك فني برآورد مقادير كار، مديريت علمي استانداردها، برآوردها وتعيين مقادير، بودجه‌ها و قيمت‌هاي پروژه‌ها ، بازبيني طراحي‌ها و تغييرات مشخصات فني، بررسي و تأييد تغيير كارها ، اضافه كاريها‌،كاهش كاريها، برنامه زمانبندي اساسي طرح، تمديد زمان اجراي پروژه‌ها مديريت و نظارت راهبردي بر فرآيند طراحي و مهندسي سفارشات و ساخت كالا و تجهيزات ،اجراي طرح‌ها، تسريع در بررسي و تأييد مدارك مهندسي، بررسي و تأييد صلاحيت پيمانكاران وكمك به توسعه و توانمندسازي نظام پيمانكاري وساخت داخل، مديريت علمي اسناد و اطلاعات فني و مهندسي شركت.

5-مديريت و نظارت راهبردي و اثر بخش برفرآيندهاوحوزه‌هاي كاركردي طرح ها و پروژه هاي شركت به صورت يكپارچه و در سطح سبد پروژه ها وطرح ها (مديريت پورتفوليو) شامل:حاكميت و رهبري، مديريت استراتژي پروژه، اجراي راهبردي پروژه ، يكپارچگي، محدوده، زمان، هزينه، ريسك ، كيفيت واستانداردها ، منابع انساني (توانمند و با انگيزه)، ايمني، بهداشت وسلامت، محيط زيست و پدافند غير عامل، مهندسي خريد و تداركات، امور قراردادها و ادعاها،موجودي‌ها و فناوري‌ها ( تكنولوژي ها) از طريق برگزاري جلسات منظم و اثر بخش با مجريان و مديران و بازديدهاي مستمر و اثربخش از طرح‌ها و پروژه‌ها همچنين تكيه بر كار تيمي و همكاري سازماني و ايجاد هماهنگي، همسويي، برهم‌افزايي(سينرژي) باهدف افزايش كيفيت و سرعت اجراي فعاليتها و پروژه ها و پيشگيري از تاخير و اتلاف منابع وبه كارگيري مهندسي ارزش در طرح ها، تشريك مساعي در مستند‌سازي و مديريت دانش‌، طراحي و استقرار نظام جامع ويكپارچه مديريت پروژه مبتني بر هويت ايراني – اسلامي درراستاي توسعه بومي ودرون زا ازديگر وظايف محوله سازماني مديريت مهندسي وساختمان مي باشدكه مي بايد دركانون توجه، پيگيري و اقدام قرارگيرد.

ضمن تشكر از زحمات و تلاش‌هاي ارزنده جناب‌عالي در دوره تصدي سمت قائم مقام مدير مهندسي و ساختمان، موفقيت جناب‌عالي را در به كارگيري نيروهاي متعهد و متخصص و پرورش شايستگي‌هاي مديريت پروژه و ارتقاي ميزان بلوغ سازماني مديريت پروژه و بومي‌سازي طراحي، مهندسي و فناوري‌هاي طرح‌هاي نفت و گاز در راستاي انجام به موقع و بهينه ماموريت و وظايف محوله ساز‌ماني از خداوند منان و رحمان طلب مي‌نمايم. موسي سوري مدير عامل
 
 


بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون