شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
برگزاري هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه با سخنراني موسي سوري

برگزاري هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه با سخنراني موسي سوري
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با حضور در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه درباره مديريت سبد پروژه ها به ايراد سخنراني پرداخت.

 به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، ميزگرد " مديريت سبد پروژه ها" در هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه با حضور موسي سوري، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس، اكبر تركان، معاون سابق وزير نفت، غلامرضا منوچهري مدير عامل گروه صنعتي سديد، ركن الدين جوادي مدير عامل شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت  و غلامحسين خواجه علي مدير عامل شركت سپانير برگزار شد .

اعضاي اين ميزگرد كه با موضوع سه سطح مديريت موثر بر موفقيت پروژه و با عناوين فضاي كسب و كار، مديريت سبد پروژه ها و مديريت پروژه برپا شد ، ضمن ارائه سخنراني خود و پاسخ به سوالات مطرح شده در اين بخش از كنفرانس، عمده ترين چالش ها و موانع پيش روي مديريت مگا پروژه ها به ويژه در صنعت نفت را مورد بحث و واكاوي قرار دادند .

مدير عامل شركت نفت و گاز پارس در اين نشست با تبيين نظري و اجرايي چارچوب برنامه هاي صنعت نفت در انتخاب مدل توسعه، درباره محورهايي مهم انتخابي اين كنفرانس نظير نقش و مسووليت مدير پروژه ها و تاثير بر اجراي موفق آنها، مباني و معيارهاي انتخاب بهينه سبد پروژه ها و اولويت بندي آنها و نيز راهكارها و الزامات ارتقاي عملكرد مديريت پروژه ها ، راهكارهاي جامعي در خصوص نحوه  مديريت يكپارچه و اثربخش پروژه ها  ارايه كرد .

وي با اشاره به ساختار سازماني شركتهاي پروژه محور بخش دولتي، وسعت اختيارات در دسترس مدير سازمان را به عنوان مولفه اي پايه اي، اثرگذار و راهگشا ياد كرد و گفت: حجم اختيارات ابلاغي به مديران پروژه ها متناسب با مسووليت ها تعيين كننده ميزان توفيق سازمان در دستيابي به شاخص هاي كليدي تعريف شده در اجراي طرحهاست .

سوري به موضوعات مربوط به تامين و مديريت مالي و توسعه و نگهداشت نيروي انساني به ويژه در ميادين مشترك اشاره كرد و افزود: با توجه به اهداف برنامه اي توسعه ميادين مشترك، لازم است تا ضمن رفع نواقص ساختارها، اختيارات و لوازم كافي جهت رقابت در فضاي بين المللي در منشور ابلاغي به سازمانهاي پروژه محور تبيين و ترسيم شود. 

وي از راه اندازي "دفتر مديريت پروژه" در شركت نفت و گاز پارس به عنوان تصميمي راهبردي ياد كرد و گفت:‌ برمبناي رويكردها و محورهاي تعيين شده توسط اين دفتر در دو سال گذشته موفقيت هاي گسترده اي در اصلاح ساز و كارهاي موجود به منظور پيشبرد به موقع طرحها و پروژه ها به دست آمده است .

 


بازگشت به آخرين اخبار
  مردگان آنانندكه روياهايشان مرده است.لوييز هي