شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
فیلم: نصب نخستين سكوي فاز 12 پارس جنوبي در آب هاي خليج پارس

فیلم: نصب نخستين سكوي فاز 12 پارس جنوبي در آب هاي خليج پارس

 

 

دانلود  عاشق سفر هستم ؛ ولی از رسیدن متنفرم. (البرت انیشتین)