شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
مهندس زنگنه اولین سفر خود را از پایتخت گازی جهان آغاز کرد

مهندس زنگنه اولین سفر خود را از پایتخت گازی جهان آغاز کرد
 وزير نفت دولت يازدهم  با انتخاب اولين ماموريت كاري خود به عسلويه، در بدو ورود به اين منطقه صنعتي و بزرگ انرژي ابتدا به وسيله بالگرد و سپس با حضور در بخش خشکی از روند توسعه ی بزرگترين فاز گازي پارس جنوبي(فاز 12 ) بازديد كرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري

يکي از راههاي خوشبختي اين است که نسبت به کوچکترين نعمت ها شکرگزار باشيم . هرشل