شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
فیلم : بارگیری سکوی تولیدی فاز 18 میدان مشترک

فیلم : بارگیری سکوی تولیدی فاز 18 میدان مشترک
سكوي عملياتي طرح توسعه فاز 18پارس جنوبي با طراحي و مهندسي متخصصان ايراني بارگيري شد و اكنون آماده ارسال به موقعيت استقرار در آبهاي پارس جنوبي مي شود .دانلود
بازگشت به آخرين اخبار