شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
گزارش تصویری : تصاويري زيبا از نصب سازه دريايي فاز 16

گزارش تصویری : تصاويري زيبا از نصب سازه دريايي فاز 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


بازگشت به گزارش تصویری