شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
بهره برداري از رديف سوم شيرين سازي فازهاي ٢٠و٢١ آغاز شد

بهره برداري از رديف سوم شيرين سازي  فازهاي ٢٠و٢١ آغاز شد


همزمان با ارسال منابع گازي سكوي فاز ٢٠ به پالايشگاه خشكي فازهاي ٢٠ و٢١ پارس جنوبي ، بهره برداري از رديف سوم شيرين سازي اين فازها آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس درحالي كه روند تكميل فازهاي ٢٠ و ٢١ به مراحل پايان رسيده است، آخرين گام هاي توسعه اين فازها با بهره برداري از سكوي فاز ٢٠ با ظرفيت برداشت يك ميليارد فوت مكعب گاز از ميدان پارس جنوبي برداشته شد.

مجري طرح توسعه فازهاي ٢٠و٢١ پارس جنوبي با اشاره به اينكه هم اكنون سكوي فاز ٢٠ با نيمي از ظرفيت خود (٥٠٠ميليون فوت مكعب معادل ١٤،٢ميليون متر مكعب) در مدار توليد قرار دارد گفت: بادريافت اين ميزان گاز در چرخه فراوري در رديف ٣، حدود ١٠ ميليون متر مكعب گاز شيرين توليد مي شود.

عليرضا عبادي " ظرفيت " برداشت گاز ترش غني ازبخش فراساحل فازهاي ٢٠ و٢١ را دو ميليارد فوت مكعب معادل ٥٦ ميليون متر مكعب در روز عنوان كرد و افزود: هم اكنون ١٥٠٠ ميليون فوت مكعب از اين ظرفيت محقق شده و به بخش خشكي پارس جنوبي ارسال مي شود.

وي مجموع گاز شيرين توليدي پالايشگاه اين فازها را ٢٣ ميليون متر مكعب در روز عنوان كرد و گفت: اين ميزان گاز توليدي حاصل فراوري گاز ترش غني دريافتي از سكوهاي ٢٠ و ٢١ در ترين هاي اول و سوم اين فازهاست.

به گفته عبادي درحال حاضر نيمي از توليدات سكوي فاز٢١ معادل ١٤ ميليون متر مكعب در رديف يكم شيرين سازي فازهاي٢٠و٢١ فراوري و نيمي ديگر نيز به فازهاي ١٥و١٦ پارس جنوبي ارسال مي شود.

هم اكنون باتوجه اينكه دو رديف از چهار رديف شيرين سازي فازهاي ٢٠ و٢١ درحال بهره برداري است ، در هركدام از اين بخش ها ١٤ ميليون متر مكعب گاز ترش غني فراوري مي شود.

براساس اين گزاش مطابق وعده وزير نفت در راه اندازي ٦سكوي گازي درسال گذشته، سكوي ٢٠ به عنوان اخرين سكوي فازهاي ٢٠و٢١ پارس جنوبي، روزهاي پاياني سال ٩٥ به بهره برداري رسيد.

اين سكو، اوايل اسفندماه با تلاش متخصصان ايراني راه اندازي شده بود.

پيش از اين و از آذرماه ۹۵ با راه اندازی سکوی فاز ۲۱، ارسال منابع گازي اين سكو به بخش پالايشگاه طرح توسعه فازهاي ٢٠ و ٢١ آغاز شده بود.

در پالايشگاه فازهاي ٢٠ و ٢١ پارس جنوبي، ٤ رديف شيرين سازي، گاز ترش غني از سكوهاي حوزه فراساحلي اين فازها را پالايش و از طريق واحد ارسال گاز به شبكه سراسري تزريق مي كنند.

از آذرماه سال ٩٥، رديف اول شيرين سازي فازهاي ٢٠ و٢١ درمدار بهره برداري قرار گرفت. رديف سوم شيرين سازي نيز پايان اسفندماه سال٩٥، همزمان با ورود گاز ترش سكوي فاز ٢٠ به بهره برداري رسيد.

رديف هاي دوم و چهارم شيرين سازي نيز بزودي ، گاز ترش ارسالی از سكوهاي ٢٠ و٢١ را دريافت و فراورش مي كنند.

به گفته عبادي با تلاش تيم راه اندازي، رديف دوم شيرين سازي پالايشگاه فازهاي ٢٠و٢١ نيز تا ١٠ فروردين ماه راه اندازي مي شود و بر اساس پيش بيني هاي انجام شده، رديف چهارم شيرين سازي نيز تا پايان فروردين ماه به بهره برداري خواهد رسيد.


آخرين اخبار