شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
نمایش فیلم / پارس جنوبي نامي غرور آفرين براي صنعت نفت ايران