شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره سه