شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
تیزر فازهای 20 و 21