شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
مناظره مهندس فلاح نژاد و مهندس ابراهيمي اصل با موضوع قرارداد فاز ١١ در شبكه افق