شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ويدئو/ گزارش واحد مركزي خبر از درخشش جوانان شركت نفت و گاز پارس در كنگره جهاني نفت