شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
عمليات بارگيري نخستين عرشه فاز 14 پارس جنوبي از يارد بندرعباس