شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
فيلم/ راه اندازی ردیف نخست شیرین سازی گاز فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی