شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
پيام تبريك محمد مشكين فام به مديرعامل جديد شركت پترو پارس

پيام تبريك محمد مشكين فام به مديرعامل جديد شركت پترو پارس
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در پيامي به حميدرضا مسعودي مديرعامل جديد شركت پترو پارس انتصاب ايشان را به اين سمت تبريك گفته و همچنين از زحمات بي دريغ وي در دوران تصدي‌ مسئوليت هاي اجرايي اين شركت قدرداني نمودند.
آخرين اخبار