شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
فیلم / نماهنگ سيمرغ وطن با صداي سالار عقيلي ويژه افتتاحيه فازهاي 13 و 22 تا 24 پارس جنوبي