شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / معرفی طرح توسعه بخش شرقی میدان مشترک پارس جنوبی (میدان گازی بلال)