شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / عمليت نصب آخرين عرشه دريايي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي