شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / مستند «گازرسانی» روایتی از فعالیت‌های برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی تا شبکه مصرف