شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / آخرین گام جوانان ایرانی در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان