شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / چند نکته درباره ی اهمیت نصب سکوی چهارم فاز ۱۴ پارس جنوبی