شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / آخرين گزارش از عمليات بارگيري همزمان دو سكوي دريايي فاز١٣ پارس جنوبي از يارد صنعتي صدرا در بوشهر