شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
انجام عمليات تعميرات و بازسازي 563 عدد پره هاي ثابت و متحرك و خريد تعداد 74 عدد پره باز سازي شده ثابت و متحرك

شماره مناقصه : 35-98-1097
عنوان مناقصه : انجام عمليات تعميرات و بازسازي 563 عدد پره هاي ثابت و متحرك و خريد تعداد 74 عدد پره باز سازي شده ثابت و متحرك
شرکت نفت و گاز پارس (کارفرما) در نظر دارد انجام انجام خدمات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید:

شرح پروژه:
انجام عمليات تعميرات و بازسازي 563 عدد پره هاي ثابت و متحرك و خريد تعداد 74 عدد پره باز سازي شده ثابت و متحرك توربين هاي گازي مدل V94.2واحدهاي 2 و 4 نيروگاه متمركز پارس جنوبي

شرایط مناقصه گر:
1- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
2- توانایی ارائه ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ 3.382.913.913 ریال (تضامين قابل قبول يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394) به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
3- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای حسابداران رسمی ايران و کد اقتصادی و شناسه ملی در صورت شمول قوانین و مقررات.
4- ارائه اساسنامه شرکت و آگهي‌هاي تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي) برای شرکت¬های ایرانی و یا مجوز فعالیت برای شرکت¬های خارجی در زمینه موضوع مناقصه..
برآورد كارفرما: مبلغ هفتاد ميليارد و هفتصد و چهل و پنج ميليون و ششصد و نود و پنج هزار و ششصد و پنچ
( 70.745.695.605 ) ریال براي مدت 8 ماه می باشد.
مقتضی است نمایندگان متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي نوبت اول تا 3 روز کاری بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به آدرس اینترنتی شرکت نفت و گاز پارس www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاری مناقصات مراجعه فرمایند. مهلت و محل تحویل استعلام ارزیابی کیفی 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و آدرس تهران، خیابان دكتر فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاك 1، شركت نفت و گاز پارس، طبقه همكف بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق آگهی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي :
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
تاريخ دريافت اسناد مناقصه:
تاريخ دريافت اسناد مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع مناقصه‌گران پذيرفته شده در ارزيابي كيفي خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن 5 و 83762604 تماس حاصل نمایند.