شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ويديو/ آغاز عمليات رسمي طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبي