معرفی مدیرعامل
مهندس مشکین فام
محمد مشکین فام

تحصیلات : لیسانس مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها از دانشگاه صنعتی شریف
تلفن: 88989262
نمابر: 88989264 
پست الکترونیک:mmeshkinfam@pogc.ir

سوابق کاری:
مهندس فرایند در شرکت نفت و گاز پارس
مهندس ارشد فرایند در شرکت نفت و گاز پارس
کارشناس ارشد فرایند در شرکت نفت و گاز پارس
رئیس مهندسی فرایند در شرکت نفت و گاز پارس
قائم مقام مدیریت مهندسی و ساختمان در شرکت نفت و گاز پارس
مدیر مهندسی و ساختمان در شرکت نفت و گاز پارس
عضو اصلی هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس

ارسال پیام به مدیرعامل
انصراف   ارسال
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company