شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / عملیات نصب آخرین عرشه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی